Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 juli 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. van Wingerden
Toelichting: Deze vergadering wordt zo nodig voortgezet op woensdag 12 juli 2017 vanaf 19.30 uur

De genoemde tijden zijn streeftijden.

De stukken bij deze agenda zijn in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl
Algemene documenten:

1
14.00 uur: Opening en vaststelling van de agenda
2
14.05 uur: ALGEMENE BESCHOUWINGEN
14.10 uur - 15.40 uur : 1e termijn fracties (9 x 5 minuten per fractie + 5 minuten debat n.a.v. iedere bijdrage)
Schorsing
16.00 uur - 17.00 uur : 1e termijn college (5 x 9 minuten)
Schorsing
18.30 uur - 20.45 uur : 2e termijn fracties (9 x 5 minuten + debat en interrupties)
Schorsing
21.15 uur - 21.45 uur : 2e termijn college (30 minuten)
2.a
BESPREEKSTUKKEN (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
3
21.45 uur: Voorjaarsnota 2017 (17.56)
4
22.30 uur: Sluiting