Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. van Wingerden
Algemene documenten:

1
15.00 uur: Opening en vaststelling van de agenda
1.a
Bekendmaking naam aanbeveling nieuwe burgemeester
2
15.05 uur: bespreking programmabegroting 2018 (17.75)

3
22.10 uur: Deregulering voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de BIZ Dieren (17.69)
4
22.15 uur: Deregulering voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de BIZ Velp (17.70)
5
22.20 uur: Voorstel om de volgende verordeningen gewijzigd vast te stellen
5.a
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018 (17.72)
5.b
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018 (17.72)
5.c
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2018 (17.72)
5.d
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018 (17.72)
5.e
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (17.72)
5.f
Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2018 (17.72)
5.g
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018 (17.72)
5.h
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018 (17.72)
5.i
Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2018 (17.72)
5.j
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 (17.72)
6
22.35 uur: Sluiting