Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergadering - 6 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L. van Vliet

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
Afhandeling motie Doesburgsedijk
pdf Bijlage 1 Economische gevolgen Dieren afsluiten Doesburgsedijk.pdf (602KB)
pdf Bijlage 2 Verslag gesprek DELS 25 februari 2019.docx (288KB)
pdf Bijlage 3 Verslag gesprek DINO op 4 april 2019.docx (291KB)
pdf Bijlage 4 Verslag gesprek Buurtschap van Dieren op 2 april 2019 defintief.docx (291KB)
pdf Bijlage 5 Verslag gesprek Stichting Twickel 15 april 2019 definitief.docx (283KB)
pdf Bijlage 6 Aantekeningen gesprek met de heer R. Elferink 4 maart 2019 concept.docx (577KB)
pdf Bijlage 6 Toevoeging aantekening gesprek 4 maart jl. over Doesburgsedijk.txt (59KB)
pdf Bijlage 6 Bastion handtekeningen 16 en 17 oktober 2018.pdf (1,3MB)
pdf Bijlage 7 Aantekeningen gesprek met de heer L. Meijer 26 februari 2019 concept.docx (284KB)
pdf Bijlage 7 Toevoeging aantekeningen gesprek 26 februari 2019 over Doesburgsedijk.txt (69KB)
pdf Bijlage 8 Intentieovereenkomst St. Twickel gem. Rheden.pdf (113KB)
pdf Bijlage 9 Rapport 'Onderzoek naar effecten Doesburgsedijk' (004012.20190410.R1.02).pdf (1,8MB)
pdf Bijlage 10 Onderzoeksrapport DMGR Afsluiting Doesburgsedijk Effect op geluid en luchtkwaliteit.pdf (6,8MB)
pdf Bijlage 11 Memo college van B&W gemeente Rheden d.d. 5 oktober 2018.pdf (309KB)
pdf Bijlage 12 Brief Min. van Infrastructuur 9-11-2012 Agentschap NL Gedeeltelijke vaststelling subsidie en overheveling.pdf (732KB)
pdf Bijlage 13 Raadsmemo afdoening motie Ellecomsedijk.docx (572KB)
pdf Raadsmemo motie Doesburgsedijk, titelblad bijlagebundel.docx (355KB)
pdf Raadsmemo afdoening motie Doesburgsedijk definitieve versie 190528.docx (1,3MB)
pdf Collegevoorstel bij raadsmemo Doesburgsedijk definitieve versie 190528.docx (251KB)
pdf Reactie op besluitvorming Doesburgsedijk van Team N348 Ellecomsdedijk 6 juni 2019.pdf (211KB)
4
Ontwikkelingen en voortgang van de klimaataanpak en de Regionale energiestrategie
Over de bijgevoegde startnotitie wordt na de zomervakantie een besluit van de raad gevraagd. De startnotitie is alvast ter informatie en tijdens de behandeling van het agendapunt zal daar over worden verteld.
5
Sluiting