Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergaderingen / RTG deelsessie 2 - 18 januari 2022

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: R. Koekkoek

1
Opening en vaststelling agenda
2
Samen terugkijken en voortuitblikken op het klimaatbeleid
In de afgelopen drie jaar is er in het licht van het klimaatbeleid in onze gemeente veel gebeurd. De start van het nieuwe jaar is een mooi moment om samen terug te blikken en voortuit te kijken naar aankomend jaar. Waar staan we? En wat staat ons te wachten in 2022 (en verder)? Met in het bijzonder het burgerberaad dat in het verschiet ligt.
3
Verkenning duurzame(re) landbouw Rheden
In zowel de Omgevingvisie Buitengebied als het Rhedense Klimaatprogramma heeft de gemeente als ambitie om een duurzamere landbouw te stimuleren en te bevorderen. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met LTO Noord afdeling Zuidoost Veluwe in 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar een duurzamere landbouw op lokaal niveau. Dit onderzoek resulteerde in een rapport Verkenning duurzame(re) landbouw Rheden. Voor het onderzoek zijn vele lokale boeren geïnterviewd. Het rapport geeft onder meer een beeld van de huidige landbouwsituatie, de knelpunten en ambities en geeft een aantal aanbevelingen. In 2021 is met een aantal aanbevelingen een start gemaakt. Tijdens de oriënterende vergadering zal een toelichting gegeven worden.
4
Sluiting