Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergadering - 1 oktober 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: R. Koekkoek

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Raadsspreekuur
3
Rivierklimaatpark IJsselpoort
In het project Rivierklimaatpark IJsselpoort werken we samen met 8 andere overheden en Natuurmonumenten aan een intergemeentelijke structuurvisie voor het uiterwaardengebied van Arnhem/Westervoort tot en met De Steeg/Giesbeek. Op dit moment wordt er toegewerkt naar een ontwerpstructuurvisie en naar verwachting gaat deze halverwege november 2019 ter inzage. In aanloop naar deze ontwerpstructuurvisie wordt de gemeenteraad bijgepraat over de ontwikkelingsrichting van het Rivierklimaatpark als geheel en het Rhedense deel in het bijzonder.

4
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
We hoeven elkaar niet te overtuigen. Huiselijk geweld en kindermishandeling hoort niet thuis in onze samenleving. De regio Arnhem-Achterhoek is dit jaar aan de slag geweest om de aanpak te verbreden, vernieuwen en versterken. Deze breed gedragen aanpak moet nu vertaald worden naar een lokaal uitvoeringsplan. Graag presenteren wij u de richting van ons uitvoeringsplan en gaan hierover met u in gesprek.
5
Sluiting