Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsbijeenkomsten - 2 juni 2021

Locatie: DIGITAAL via Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Uijthof

1
Opening
2
Voorbereiding van de Kadernota
3
Sluiting