Vergaderkalender

link naar deze pagina

Oriënterende vergaderingen / RTG - 17 juni 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: T. Eskes
Toelichting: De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Rondetafelgesprek met Rheden5Gcollectief
Het gesprek vindt plaats op verzoek van Rheden5Gcollectief over het 5G netwerk.
Het collectief heeft een voorstel gedaan voor een agenda die als bijlage is bijgevoegd.
3
Sluiting