Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 november 2020

Locatie: DIGITAAL via Teams
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De Algemene Beschouwingen zijn op 30 juni jl. gehouden.

De in de agenda genoemde tijden zijn streeftijden.

Mochten de beraadslagingen over de begroting op 10 november a.s. niet zijn afgerond voor deze geplande digitale raadsvergadering dan wordt deze vergadering uitgesteld naar woensdag 11 november om 19.30 uur.

De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.

De digitale vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Besluitvorming over amendementen, moties en voorstel Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 (20.62)
2.a.1
A7: Nood budget
2.a.2
A5 'De verandering van het klimaat wacht niet op ons'
2.a.3
A8 schulddienstverlening niet zelf in de schulden
2.a.4
A4 'RIQQ verbindt, verwondert en stimuleert'
2.a.5
A2 'Één keer gratis grofvuil laten ophalen'
2.a.6
A1 'Aanbesteding Jeugd'
2.a.7
A3 'Sociale basis staat naast de inwoners'
2.m.1
M1 'Steun ondernemers tijdens Covid-19'
2.m.2
M2 'van uitstel komt geen afstel'
2.m.3
M3 'Inwonersparticipatie moet doorgaan'
2.m.4
M4 'Onze BOA's (en anderen die in de frontlinie van Corona gewerkt hebben) in het zonnetje!'
2.m.5
M5 'Alternatieven concretiseren'
2.m.6
M7 'Bouwen voor de toekomst'
2.m.7
M8 'inclusieve samenleving'
2.m.8
M9 'Duurzaam resultaat telt'
2.m.9
M11 'Zicht op schulddienstverlening'
3
Sluiting