Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juli 2021

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: Deze vergadering wordt zo nodig voortgezet op woensdag 7 juli 2021 vanaf 19.30 uur

De vergadering wordt ‘live’ uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad
Voor publiek is het bijwonen van de vergadering in het gemeentehuis niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Algemene beschouwingen over de Kadernota 2022
2.a
Motie : niet direct Rijk rekenen
2.b
Motie 'Vrijstelling van giften tot 1.200 euro per jaar voor mensen in de bijstand'
2.c
Motie 'Vergoeding voor leden van een stembureau'
2.d
Motie Rheden Keti Koti
2.e
Motie Geen Kernafval in Rheden
2.f
Motie ‘Extra rijksbijdragen Jeugdzorg’
2.g
Motie Bezuinigen op de klimaataanpak: onverantwoord!
2.h
Motie 'verkenning raadsakkoord'
3
Kadernota 2022 (21.37)
4
Sluiting