Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 9 maart 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen 10 februari 2021
2 maart 2021 indien beschikbaar
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 9 maart 2021.
7
HAMERSTUK - SOC - Suppletie NGE
NGE = Niet Gesprongen Explosieven

Oordeelsvormend 16feb21
8
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BES - Verlengen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouders Vat en Goverde
9
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS – Vaststelling Bestemmingsplan Fietspad Craijensteijn
Oordeelsvormend 16feb21
10
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Jeugdwelzijnsbeleid 2021 – 2025
Oordeelsvormend 16feb21
10.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_Bouwmans_D66_Jeugdwelzijnsbeleid 2021 – 2025
10.tvr
ANTW op 19 februari TECH_VR_Blanken_PRO Sliedrecht_Jeugdwelzijnsbeleid
11
DEBATSTUK - SOC – Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
Oordeelsvormend 16feb21
11.tvr
ANTW op 14 januari TECH_VR_Stam-Smeets_PRO Sliedrecht_Lokaal Uitvoeringsplan NWI
11.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_de Mul-Donker_SGP-ChristenUnie_Uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
11.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_de Vries_CDA_lokaal uitvoeringsplan NWI
11.tvr
ANTW op 26 februari TECH_VR_de Mul-Donker_SGP-ChristenUnie_Nieuwe Wet Inburgering
12
DEABTSTUK - FYS – Renovatie en exploitatie Stationsweg 4 (Elektra-gebouw)
Gewijzigd RV en RB en Begrotingswijziging  in iBabs geplaatst op vr 12feb21 om 13.00 uur
12.tvr
ANTW op 17 februari TECH_VR_Penning_PRO Sliedrecht _Renovatie en exploitatie Stationsweg 4 (Elektra-gebouw)
12.tvr
ANTW op 19 januari TECH_VR_Visser_SGP-ChristenUnie_Renovatie en exploitatie Stationsweg 4
12.tvr
ANTW op 23 februari TECH_VR_Brandwijk_Slydregt.NU_Elektra
12.tvr
ANTW op 29 januari TECH_VR_Visser_SGP-ChristenUnie_Renovatie en exploitatie Stationsweg 4
13
DEBATSTUK - BES – Voorbereidingskrediet bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
Oordeelsvormend (16feb 21 voortgezette) vergadering 17feb21
13.tvr
ANTW op 19 februari TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht__Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 2 maart TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 22 januari TECH_VR_Paas_SGP-ChristenUnie_Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 9 februari TECH_VR_Spruijt_SGP-ChristenUnie_ Bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
14
Sluiting