Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

Commissies - Openbaar fractiespecialisten overleg - 8 oktober 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.A. Spek

Openbaar fractiespecialistenoverleg Omgevingsvisie
Het openbaar fractiespecialistenoverleg maakt onderdeel uit van de 2e Week van de Omgevingsvisie. In november 2019 was de eerste Week van de Omgevingsvisie. De gemeente is toen met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan over wonen, werken en recreƫren in de toekomst. In de bijeenkomsten lag de focus op kernwaarden, kwaliteiten en opgaven in Sliedrecht. Met de input uit de bijeenkomsten is een nota van uitgangspunten gemaakt voor de Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft deze dit voorjaar vastgesteld.
Door de corona-situatie hebben de vervolgstappen vertraging opgelopen. Toch gaat het proces verder. Daarom staat van 5 t/m 11 oktober de tweede Week van de Omgevingsvisie op de agenda. Deze staat in het teken van samen keuzes maken en koers bepalen. Tijdens deze week zijn er gesprekken met ketenpartners, inwoners en (vanwege praktische redenen eind oktober) ondernemers.
Insteek is om met de fractiespecialisten te bespreken op welke wijze de vastgestelde kernwaarden, kwaliteiten en opgaven voor Sliedrecht ruimtelijk een plek kunnen krijgen in Sliedrecht. Daarbij zal aan de fractiespecialisten ook gepresenteerd worden wat reeds is opgehaald in de andere sessies. Ten slotte zullen de fractiespecialisten ook worden bijgepraat over het bredere Omgevingswettraject waar de Omgevingsvisie onderdeel van uitmaakt.

Tijdens het fractiespecialistenoverleg worden twee presentaties verzorgd:

1. Implementatie Omgevingswet
2. Koersbepaling Omgevingsvisie