link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 februari 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

Besluitvorming – bespreekstukken
Besluitvorming – hamerstukken
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Benoeming leden welstands- en monumentencommissie 2017
voorstelnummer 2017/10
portefeuille Dedden
5
Integrale visie en uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk
voorstelnummer 2017/11
portefeuille Brus
6
Fusieschool Giethoorn
voorstelnummer 2017/12
portefeuille Frantzen.
7
Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021
voorstelnummer 2017/13
portefeuille Dedden
8
Verduurzamen (zonne-energie) Zwembad ’t Tolhekke te Paasloo
voorstelnummer 2017/14
portefeuille Wagteveld
9
Zon(nepanelen) op gemeentelijke daken; (voorstelnummer 2017/15); portefeuille Dedden.
voorstelnummer 2017/15
portefeuille Dedden
9.a
Motie buiten de orde inzake helderheid over de resultaten van de IGSD
Ingediend door PvdA en VVD,
portefeuille Dedden.
9.b
Motie buiten de orde inzake aansturing IGSD
Ingediend door D66
portefeuille Dedden
10
Gelegenheid om vragen te stellen
11
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 28 februari 2017 ONDERTEKEND.pdf (102KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 28 februari 2017.pdf (200KB)
pdf I1.0 Natuurmonument - Aanbiedingsbrief aanvalsplan voor het Nederlands landschap.pdf (217KB)
pdf I1.1 Natuurmonument - Aanvalsplan voor het Nederlands landschap.pdf (3.6MB)
pdf I3.0 Gemeente Tiel - Motie accountantsverklaring bij jaarrekening.pdf (189KB)
pdf I4.0 OR Sociale Werkplaatsen - Manifest ondernemingsraden sociale werkbedrijven.pdf (193KB)
pdf I5.0 VNG - Wijziging Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.pdf (334KB)
pdf I6.0 Veiligheidsregio IJsselland - Brief bij jaarverlag 2016.pdf (44KB)
pdf I6.1 Veiligheidsregio IJsselland - Link jaarverslag 2016.pdf (65KB)
pdf I7.0 Vereniging van Griffiers - Functieprofielen griffie.pdf (8.1MB)
pdf I8.0 VNG - Ledenbrief HR21 en functieprofielen griffie.pdf (81KB)
pdf I9.0 VNG - Wijziging Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.pdf (334KB)
pdf I10.0 Raadsbrief 2017-3 - Stand van zaken Nota van Uitgangspunten en bestemmingsplannen Recreatiecomplexen.pdf (96KB)
pdf I11.0 Raadsbrief 2017-4 - Aanpak en resultaten Gezond in Steenwijkerland 2016.pdf (513KB)
pdf I11.1 Raadsbrief 2017-4.1 - Bijlage Aanpak en resultaten Gezond in Steenwijkerland 2016.pdf (773KB)
pdf I12.0 Raadsbrief 2017-5 - Stand van zaken visvlonders Steenwijkerdiep Zuid.pdf (87KB)
pdf I13.0 Raadsbrief 2017-6 - Transformatieprojecten jeugd.pdf (416KB)
pdf I14.0 Raadsbrief 2017-7 - Rapport clientervaringsonderzoek Wmo 2015.pdf (671KB)
pdf I14.0! Clientenervaringsonderzoek Wmo 2015.pdf (601KB)
pdf I15.0 College - Bestemmingsplanprocedure Hooidijk 1 en 1A Tuk.pdf (135KB)
pdf I16.0 Privacyreglement Wmo en Jeugdhulp Gemeente Steenwijkerland.pdf (982KB)
pdf I17.0 Jan van Nassauweg 16 Giethoorn.pdf (306KB)
pdf I18.0 Vaststellen jaarverslag en jaarprogramma VTH.pdf (3MB)
12
Vaststelling besluitenlijst van 31 01-2017
13
Sluiting