link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 juni 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Vaststellen bestemmingsplan 'Vollenhove - Locatie Aan boord/Steiger'
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Akkerman
4.2
Overdracht burgemeester Voetelinkschool en overdracht gebouw 't Ravelijn
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Scheringa
4.3
Begroting BVO-RSJ IJsselland 2019
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00033
Portefeuille Jongman
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Burgerbesluit G1000
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Akkerman
5.2
Vaststellen bestemmingsplan “Giethoorn-uitbreiding Hotel de Harmonie”
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Akkerman
5.3
Vaststellen bestemmingsplan "Veneweg 39, Wanneperveen"
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Akkerman
5.4
Meerjarenbegroting 2019-2022 IGSD
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Akkerman
5.5
Samenwerking met Historisch Centrum Overijssel
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00028
Portefeuille Jongman
5.6
Wijziging Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Bats
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Lijst Ingekomen Stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken GETEKEND.pdf (96KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (229KB)
pdf 1.0 FNV - brief contact 10 puntenplan 14-05-2018.pdf (749KB)
pdf 1.1 FNV - brief gemeenteraad 14-05-2018.pdf (861KB)
pdf 2.0 VNG - Nieuwsbrief Sint Maarten.pdf (4.4MB)
pdf 3.0 VNG - Interbestuurlijke samenwerking en financiele ruimte in de nieuwe raadsperiode.pdf (580KB)
pdf 4.0 NLVOW - Toolkit voor oprichten windparken.pdf (82KB)
pdf 5.0 Regionaal Serviceteam Jeugd - aanbiedingsbrief begroting raden.pdf (102KB)
pdf 5.1 Regionaal Serviceteam Jeugd - Begroting apparaatskosten 2018 en 2019 RSJ (3).pdf (461KB)
pdf 6.0 Stichting RIONED - De zorg voor het regenwater, afvalwater en grondwater..pdf (176KB)
pdf 8.0 NVRD - Samen voor een schone of afvalvrije gemeente.pdf (1).pdf (483KB)
pdf 9.0 Statiegeldalliantie - Welke kleur krijgt uw gemeente.docx (228KB)
pdf 10.0 VNG - Voortgang samenwerken aan water.pdf (306KB)
pdf 11.0 NLVOW - Toolkit voor oprichten windparken.pdf (82KB)
pdf 12.0 Stichting Dierenlot - Hulp voor lokale dierenhulpverleningsorganisaties.docx (215KB)
pdf 12.1 Stichting Dierenlot - Factsheet bij oproep verstrekken vergoedingen aan okale dierenhulporganisaties.pdf (2.1MB)
pdf 12.2 Stichting Dierenlot - Verzoek vergoeding aan dierenhulporganisaties.pdf (2.7MB)
pdf 13.0 Gemeente Velsen - Motie tegen verhoging BTW op gezond voedsel.pdf (63KB)
pdf 13.1 Gemeente Velsen - Afschrift brief aan ministerie VWS bij motie tegen verhoging BTW.pdf (77KB)
pdf 14.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief 1e bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland.pdf (1.3MB)
pdf 14.1 Veiligheidsregio IJsselland - Eerste bestuursrapportage 2018 - concept.pdf (706KB)
pdf 16.0 Q1 Kwartaalrapportage 2018 IGSD.docx (1.6MB)
pdf 17.0 NWG - maart 2018 NoordWestGroep.pdf (179KB)
pdf 17.1 NWG - kwartaal 1 2018 toelichting rapportage NWG.pdf (415KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 29 mei 2018
9
Sluiting