link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Vaststelling bestemmingsplan Sint Jansklooster, Molenstraat
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00046
4.2
Aanpassing richtlijnen Welstands- en monumentencommissie
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2018-RAAD- 00045
4.3
Nota herijking Armoede- en minimabeleid 2019-2022
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00047
4.4
Kansen door verbinden -Visie Kunst en Cultuur Steenwijkerland 2019-2022
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00048

4.5
Najaarsnota 2018
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00049
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Herinrichting Markt Steenwijk
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2018-RAAD-00050
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (101KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (223KB)
pdf 1.0. GGD IJsselland - Begrotingswijziging GGD 2018 nr 1.pdf (61KB)
pdf 1.1. GGD IJsselland - Najaarsberap 2018 definitieve versie.pdf (413KB)
pdf 2.0. Democratisch Energie Initiatief - Manifest-voorkom klimaatboetes van kabinet.pdf (1.1MB)
pdf 4.0 Regio Zwolle - Jaarverslag 2017.pdf (3.4MB)
pdf 6.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief.pdf (261KB)
pdf 6.1 Veiligheidsregio IJsselland - Infographic Risicoprofiel.pdf (596KB)
pdf 6.2 Veiligheisregio IJsselland - Hoofdlijnennotitie Risicoprofiel VR IJsselland.pdf (203KB)
pdf 6.3 Veiligheidsregio IJsselland- Strategische Beleidsagenda 2019-2023.pdf (5.6MB)
pdf 7.0 Save the Children - Begeleidende brief bij check aktiepunten coalitieakkoord.docx (111KB)
pdf 7.1 Save the Children - Overzicht opname actiepunten in coalitieakkoorden.xlsx (1.2MB)
pdf 7.2 Save the Children - Brief follow-up taartenactie inclusief invulformulier.docx (396KB)
pdf 8.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief 2e berap gemeeenteraden.pdf (107KB)
pdf 8.1 Veiligheidsregio IJsselland - Tweede bestuursrapportage 2018-concept.pdf (619KB)
pdf 9.0 Informatienota 2018 - 27 - Verordening starterslening.pdf (83KB)
pdf 10.0 Schriftelijke vragen D66 - Fietsen parkeren en opladen - beantwoording 20181019.pdf (306KB)
pdf 11.0 Verzoek tot uitstel beantwoording schriftelijke vragen VVD over vaarverordening Giethoorn - 20181017.docx (108KB)
pdf 12.0 Schriftelijke vragen CDA - Help ouderen bij aanvragen toeslagen - beantwoording 20181017.pdf (71KB)
pdf 13.0 Schriftelijke vragen GroenLinks - Sloop Vijverhof - beantwoording 20181017.pdf (151KB)
pdf 14.0 Schriftelijke vragen CPB - N.a.v. beantwoording veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg te Giethoorn - beantwoording 20181017.pdf (2.1MB)
pdf 15.0 Schriftelijke vragen CDA - Duurzaamheid en WOZ waarde - verzoek tot uitstel.docx (342KB)
pdf 16.0 Schriftelijke vragen CPB - Opheffen subsidies ouderen - beantwoording 20181009.pdf (381KB)
pdf 17.0 Schriftlijke vragen GroenLinks - Verzakkingen aan woningen Oostermeenthe - beantwoording 20181009.pdf (172KB)
pdf 18.0 Schriftelijke vragen CPB - verantwoord alcoholgebruik - beantwoording 20181009.pdf (58KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 9 oktober 2018
9
Sluiting