link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als insprekers hebben zich aangemeld bij agendapunt 5.1 (Bidbook Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel):

- Dhr. A.Nijland (als inwoner gemeente Steenwijkerland)
- Dhr. J. van Dalen - Directeur stichting Weerribben-Wieden
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Benoeming leden welstands- en monumentencommissie 2019
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2019-RAAD-00004
4.2
Audit meerjarenplan 2019-2022
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2019-RAAD-00005
4.3
Aanwijzen accountantdiensten 2019-2022
Voorstelnummer 2019/1
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Bidbook Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2019-RAAD-00006

6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
8
Vaststelling besluitenlijst van 22 januari 2019
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting