link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Behandeling perspectiefnota (PPN).

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Benoeming en installatie wethouder
5
Besluitvorming - hamerstukken
5.1
Vaststelling fractievergoedingen 2016
5.2
Opheffing OBS 't Vonder in Wanneperveen
Agenderingsverzoek college.
5.3
Uitbreiding Griffie
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Jaarstukken 2016
6.2
Perspectiefnota 2018-2021
Claimformulieren ter inzage bij Griffie.
6.2.1
Moties
pdf Overzicht ingediende moties 4 juli 2017 incl. stemming.xlsx (247KB)
pdf M1 Motie BGL MFC met school in Tuk - GETEKEND.pdf (95KB)
pdf M1 Motie BGL - MFS TUK - 4juli2017.doc (245KB)
pdf M2 Motie BGL, CPB, CU, CDA Kosteloos beschikbaar stellen budgetservice - GETEKEND.pdf (53KB)
pdf M2 Motie BGL CU CDA CPB - maatschappelijke begeleiding statushouders - 4juli2017.docx (330KB)
pdf M3 Motie BGL Verkenning herstructureren het Mallegat te Oldemarkt - GETEKEND.pdf (60KB)
pdf M3 motie BGL - Verkenning herstructurering Omgeving 't Mallegat Oldemarkt - 4juli2017.docx (230KB)
pdf M4 Motie PVDA, CU, CPB Raad maakt werk van werk - GETEKEND.pdf (65KB)
pdf M4 motie PvdA CU CPB - RaadMaaktWerkVanWerk - 4juli2017.docx (301KB)
pdf M5 Motie PVDA Alle kinderen naar een goede school - GETEKEND.pdf (59KB)
pdf M5 motie PvdA - AlleKinderenNaarEenGoedeSchool - 4juli2017.docx (239KB)
pdf M6 Motie PVDA, CU Preventie van schulden - GETEKEND.pdf (53KB)
pdf M6 motie PvdA CU - PreventieSchulden - 4juli2017.docx (232KB)
pdf M7 Motie CDA, CU, CPB, PVDA Blijverslening - GETEKEND.pdf (77KB)
pdf M7 Motie CDA CPB CU PvdA - Blijverslening - 4juli2017.doc (301KB)
pdf M8 Motie CBP Meerjarenplan voor verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting uitvoeren op niveau basis - GETEKEND.pdf (72KB)
pdf M8 motie CPB - basis fietspaden - 4juli2017.docx (280KB)
pdf M9 Motie CPB Oprichting 1 welzijnsorganisatie - GETEKEND.pdf (48KB)
pdf M9 motie CPB - welzijn - 4juli2017.docx (277KB)
pdf M10 Motie CPB Fysiek informatiepunt Station Steenwijk - GETEKEND.pdf (69KB)
pdf M10 motieCPB Fysiek informatiepunt Station Steenwijk.pdf (64KB)
pdf M11 Motie CPB Help Kermis- en Circusmuseum weer op weg! - GETEKEND.pdf (71KB)
pdf M11 Motie CPB - kermis en circusmuseum - 4-7-17.docx (328KB)
pdf M13 Motie D66, CPB, BGL, PVDA Omgekeerde toets - GETEKEND.pdf (68KB)
pdf M13 motie D66 - omgekeerde toets sociaal domein - 4juli2017.docx (222KB)
pdf M14 Motie D66 Geld begroten voor onderwijshuisvesting - GETEKEND.pdf (116KB)
pdf M14 motie D66 - onderwijshuisvesting - 4juli2017.docx (200KB)
pdf M15 Motie D66 Zuinig met ruimtegebrek - GETEKEND.pdf (63KB)
pdf M15 motie D66 - Zuinig met ruimtegebruik - 4juli2017.docx (190KB)
pdf M16 Motie CU, PVDA, D66 Kans voor de NWG-medewerkers groen - GETEKEND.pdf (59KB)
pdf M16 Motie CU PvdA D66 - Kans voor NWGmedewerkers Groen - 04juli217.docx (397KB)
pdf M17 Motie CU, PVDA, CDA Ontzorgen werkgevers - GETEKEND.pdf (74KB)
pdf M17 Motie CU PvdA CDA - ontzorgen werkgevers - 04juli2017.docx (402KB)
pdf M18 Motie CU, BGL, PVDA, CDA, CPB, D66 Tegemoetkoming Chronisch zieken 2017 en verder - GETEKEND.pdf (83KB)
pdf M18 Motie CU BGL PvdA CDA - chronischzieken - 040717.docx (417KB)
pdf M19 CU, VVD, CDA, CPB Motie Scenario's 't PuzzelsTuk - GETEKEND.pdf (73KB)
pdf M19 Motie CU CDA VVD CPB - scenario's 't Puzzels Tuk - 4juli2017.docx (315KB)
pdf M20 PvdA,VVD, CU Motie van wantrouwen - GETEKEND.pdf (109KB)
pdf M20 motie van wantrouwen PvdA VVD CU tegen wh Dedden 4juli2017.docx (181KB)
6.2.2
Algemene beschouwingen
6.3
Motie vreemd aan de orde
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
9
Vaststelling besluitenlijsten van 12 juni 2017 (besloten), 12 juni 2017 (openbaar) en 20 juni 2017
De besluitenlijst van de besloten raadsvergadering van 12 juni 2017 ligt voor de raadsleden ter inzage bij de Griffie.
10
Sluiting