link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: De gemeenteraad zal op aangepaste wijze vergaderen in de raadszaal met inachtneming van de coronamaatregelen. Hier kan helaas geen publiek bij aanwezig zijn. De vergadering is te volgen via de website en de Slos.

1
Opening en mededelingen
Mevr. Julia Bartelink zal een petitie aanbieden aan de gemeenteraad voor een inclusief Sinterklaasfeest met Roetveegpieten, zonder racistische elementen.
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als inspreker heeft zich aangemeld:

Bij agendapunt 6.1 - Jaarrekening en jaarverslag 2019: Dhr. Ben Lubberdink - Bestuurder Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf
4.1
Geheimhouding bekrachtiging offertes bij aanbesteding sociaal werk en verslag bestuurlijk overleg
Voorstelnummer 2020-RAAD-00031
4.2
Geheimhouding stukken aanbestedingsprocedure sociaal werk door fracties CDA en GroenLinks
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Vaststellen bestemmingsplan Marijenkampen, nabij Ongeleg 5
Portefeuillehouder Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00033
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Jaarrekening en jaarverslag 2019
Portefeuillehouder Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00032
6.2
Motie vreemd aan de orde motie van wantrouwen
6.3
Moties vreemd aan de orde met betrekking op het HHP
11
Schorsing