link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juli 2021

Locatie: Locatie Raadszaal. De vergadering zal op aangepaste wijze plaatsvinden met inachtneming van de geldende maatregelen. Zie bijgesloten vergaderprotocol.
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: 2de termijn Perspectiefnota (PPN) - Debat

Vanwege de geldende maatregelen kunnen burgerraadsleden, publiek en pers niet toegestaan worden in verband met de beperkte ruimte. Dit betekent dat de raadzaal enkel toegankelijk zal zijn voor de raadsleden, de voorzitter en de griffie. Mocht uw fractie om een schorsing verzoeken voor een langere tijd, dan zijn de fractiekamers beschikbaar om eventueel in terug te trekken, met de beperking van de maximaal aantal toegestane personen.

Spoorboekje raadsvergadering 06 juli 2021
14.00 – 14.05 uur: Hervatting
14.05 - 16.00 uur: Tweede termijn: debat (toegespitst op amendementen en moties)
16.00 - 17.00 uur: Pauze
17.00 - 18.30 uur: Reactie portefeuillehouders op ingediende amendementen en moties
18.30 – 20.00 uur: Pauze inclusief buffet/eten (met inachtneming van corona maatregelen)
20.00 - 21.00 uur: Stemrondes
21.00 – 21.30 uur Bespreekstuk: Krediet verbouw De ontmoeting Eesveen
21.30 uur: Afsluiting
Algemene documenten:

Hervatting
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Perspectiefnota 2021-2025 (1ste termijn - algemene beschouwingen)
Voorstelnummer 2021-RAAD-00018
Portefeuille Scheringa
5.1.1
Amendementen
5.1.2
Moties
pdf Overzicht moties en amendementen - definitief.xlsx (12KB)
pdf Motie M1 - BGL PvdA VVD CU CDA - Afschaffen hondenbelasting.docx (119KB)
pdf Motie BGL PvdA VVD CU CDA - Afschaffen hondenbelasting - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (191KB)
pdf Motie M2 - BGL VVD PvdA - Right to Challenge Steenwijkerland.docx (102KB)
pdf Motie BGL VVD PvdA - Right to Challenge Steenwijkerland - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (176KB)
pdf Motie M3 - PvdA CU BGL VVD - Achterstand nieuwbouw woningen.docx (146KB)
pdf Motie PvdA CU BGL VVD - Achterstand nieuwbouw woningen - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (165KB)
pdf Nieuw: opnieuw Gewijzigde Motie PvdA GL - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen 2.docx (88KB)
pdf Motie PvdA GL - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (201KB)
pdf Gewijzigde Motie PvdA GL - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen.docx (88KB)
pdf Motie M4 - PvdA GL - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen.docx (90KB)
pdf Motie M5 - PvdA - Steenwijkerland, vanaf 2022 toegankelijk voor iedereen.docx (60KB)
pdf Motie PvdA - Steenwijkerland, vanaf 2022 toegankelijk voor iedereen - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (69KB)
pdf Nieuw: Gewijzigde Motie CPB D66 - Niet meer dan trendmatige verhoging OZB voor 2022.docx (58KB)
pdf Motie CPB - Niet meer dan trendmatige verhoging OZB voor 2022 - GETEKEND VERWORPEN.pdf (81KB)
pdf Motie M6 - CPB - Niet meer dan trendmatige verhoging OZB voor 2022.docx (83KB)
pdf Motie M7 - CPB - Herontwikkeling van het Steenwijkerdiep incl. voormalig Welkooppand.docx (83KB)
pdf Motie CPB - Herontwikkeling van het Steenwijkerdiep incl. voormalig Welkooppand - aangepast - GETEKEND VERWORPEN.pdf (180KB)
pdf Motie M8 - CPB CDA CU VVD BGL - Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl al in 2021.docx (162KB)
pdf Motie CPB CDA CU VVD BGL - Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl al in 2021 - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (180KB)
pdf Motie M9 - CPB CDA - Wanneperveen telt ook mee in Steenwijkerland.docx (89KB)
pdf Motie CPB CDA - Wanneperveen telt ook mee in Steenwijkerland - GETEKEND AANGENOMEN.pdf (175KB)
pdf Motie M10 - GL - Opheffing ontheffing vaarverordening.docx (56KB)
pdf Motie GL - Opheffing ontheffing vaarverordening - GETEKEND VERWORPEN.pdf (174KB)
pdf Motie M11 - GL - Tender duurzame energie.docx (57KB)
pdf Motie GL - Tender duurzame energie - GETEKEND INGETROKKEN.pdf (171KB)
5.2
Krediet verbouw De Ontmoeting in Eesveen tot dorpshuis
Voorstelnummer 2021-RAAD-00032
Portefeuille Scheringa
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (158KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (153KB)
pdf 1.0 Omgevingsdienst IJsselland - Raadsinformatiebrief OD IJsselland.pdf (206KB)
pdf 2.0 ROB - Advies Droomland of niemandsland.docx.pdf (2MB)
pdf 2.1 ROB - Aanbiedingsbrief advies Droomland of niemandsland.docx (27KB)
pdf 3.0 RSJ - Vaststellingsbrief begroting 2022 RSJ IJsselland.pdf (98KB)
pdf 4.0 Raden in Verzet - Voortgangsnotitie juni 2021 (1).pdf (359KB)
pdf 4.1 Raden in verzet - Brief t.b.v. Kabinetsformatie Basis.pdf (104KB)
pdf 4.2 Raden in verzet - Brief t.b.v. Kabinetsformatie - bijdrage Zoetermeer.pdf (70KB)
pdf 6.0 Gieters Belang - Proces visie en inrichting Gieterse Polder.pdf (776KB)
pdf 7.0 NederWind netwerk - rechtmatigheid van windturbine vergunningen.docx (22KB)
pdf 7.1 NederWind netwerk - Brief aan informateur en Tweede Kamer 26 mei 2021.pdf (184KB)
pdf 7.2 NederWind netwerk - Kop-in-het-zand-Telegraaf-19-juni-2021.pdf (472KB)
pdf 7.3 NederWind netwerk - Telegraaf Hoofdredactioneel commentaar 21-6-2021.JPG (827KB)
pdf 8.0 Regenboogteam - Vaccinatiebeleid corona voor kinderen.docx (21KB)
pdf 8.1 Regenboogteam - 2021-05-31_-_Guide_to_COVID-19_vaccines_for_parents_-_FINAL.pdf (144KB)
pdf 8.2 Regenboogteam - Statement Robert Malone 21 June 2021.pdf (377KB)
pdf 8.3 Regenboogteam - Robert Malone response 21 juni 2021.jpg (74KB)
pdf 8.4 Regenboogteam - Robert Malone letter.pdf (160KB)
pdf 8.5 Regenboogteam - Robert Malone inventor mRNA.pdf (97KB)
pdf 8.6 Regenboogteam - Bijdrage Regenboogteam inzake advies en debat over coronavaccinatie gezonde kinderen.pdf (225KB)
pdf 9.0 Stichting leven met de aarde - Duurzame circulaire economie combineren met een veel lagere energievraag.docx (19KB)
pdf 11.0 Gemeenteraad Krimpen aan de IJssel - Motie Borstonderzoek.pdf (97KB)
pdf 12.0 Gemeenteraad Nederweert - Motie Borstonderzoek.pdf (167KB)
pdf 13.0 Burger - Voorlichting en Advies RF-EMV, ook wel zenderstraling genoemd.docx (23KB)
pdf 14.1 Burger 2 - Energietransitie Barneveld 28 juni 2021.docx (1.3MB)
pdf 17.0 Raadsbrief RBT 16-6-21.pdf (200KB)
pdf 17.1 Raadsbrief RBT 30-6-21.pdf (85KB)
pdf 18.0 VNG - Agenda ALV inclusief juni 2021.pdf (171KB)
pdf 18.1 VNG - Bijlage 1 Jaarverslag 2020.pdf (336KB)
pdf 18.2 VNG - Bijlage 2 Financiele jaarstukken 2020 - 2021 VNG Overijssel.pdf (440KB)
pdf 19.0 VNG - Ledenbrief Omgevingswet.pdf (161KB)
pdf 20.0 VNG - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 33.pdf (266KB)
pdf 20.1 VNG Nieuwsbrief.docx (1MB)
pdf 21.0 VNG - Wijziging Model-APV i.v.m. Omgevingswet.pdf (156KB)
pdf 22.0 Informatienota 2021 - 35 - Motie ´Vroegtijdige signalering financiële problemen' van 10 november 2020.pdf (145KB)
pdf 23.0 Informatienota 2021 - 36 - Monitor Sociaal domein maart - april 2021.pdf (2.9MB)
pdf 24.0 Informatienota 2021 - 37 - Aanpassing van leefgebieden op Aeriuskaarten.pdf (6.1MB)
pdf 25.0 Informatienota 2021 - 38 - Financiële gevolgen meicirculaire 2021.pdf (100KB)
pdf 26.0 Informatienota 2021 - 39 - Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijke kredietbank.pdf (56KB)
pdf 27.0 Informatienota 2021 - 40 - Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep.pdf (8.3MB)
pdf 28.0 Jaarverslag kinderopvang - collegebesluit.pdf (67KB)
pdf 28.1 bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang 2020.pdf (122KB)
pdf 29.0 Memo bij Begroting Meldkamer afdoening toezegging politieke markt 18-5-2021.docx (32KB)
pdf 29.1 Begroting 2021 en Meerjarenbegroting Meldkamer Oost-Nedeland 2022-2024.docx (156KB)
pdf 30.0 Schriftelijke Vragen CDA - Motie evaluatie zon op land - beantwoording 20210617.pdf (196KB)
pdf 31.0 Schriftelijke vragen CU - Geologisch Monument Wolterholten-beantwoording 20210630.pdf (61KB)
pdf 32.0 Schriftelijke vragen CDA - Bewegwijzeringsborden uit de Regiodeal - beantwoording 20210629.pdf (57KB)
pdf 33.0 Schriftelijke vragen D66 - Claims PPN - beantwoording 20210629.pdf (336KB)
pdf 34.0 Schriftelijke vragen D66 - WOZ bezwaren - beantwoording 20210629.pdf (68KB)
pdf 35.0 Schriftelijke vragen CDA - Aanhouding van een 92 jarige - beantwoording 20210624.pdf (55KB)
pdf 36.0 Schriftelijke vragen CDA - Witte Anjer Perkjes - beantwoorden 20210622.pdf (54KB)
pdf 37.0 Schriftelijke vragen D66 - Subsidieverlening voor renovaties aan panden van ondernemers - beantwoording 20210622.pdf (57KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 22 juni 2021
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting