link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: **++Vervolg Begrotingsvergadering++**
**Spoorboekje raadsvergadering 9 november 2021**
19.30 - 19.35 uur: Hervatting
19.35 - 21.00 uur: Derde termijn: debat (toegespitst op amendementen en moties)
21.00 - 21.30 uur: Pauze
21.30 - 22.00 uur: Reactie portefeuillehouders op amendementen en moties
22.00 - 22.15 uur: Pauze
22.15 - 23.00 uur: Stemrondes
23.00 uur: Afsluiting

Hervatting
4
Besluitvorming – bespreekstukken
4.1
Programmabegroting 2022-2025 gemeente Steenwijkerland
pdf Programmabegroting 2022-2025 gemeente Steenwijkerland - RAADSVOORSTEL.pdf (64KB)
pdf Antwoorden op technische vragen gemeenteraad nav PB 2022-2025 (incl aanvullingen).pdf (322KB)
pdf Toelichting aanvulling beantwoording technische vragen.docx (19KB)
pdf MJB Grondexploitaties 2021 e.v..pdf (11.5MB)
pdf Programmabegroting 2022-2025 gemeente Steenwijkerland.pdf (6.2MB)
pdf Informatienota 2021 - 54 - Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds en Buigbudget 2021-2022.pdf (86KB)
pdf Informatienota 2021 - 54.1 - Berekening Septembercirculaire 2021.pdf (45KB)
pdf M1 - Gewijzigd - Motie CDA - BGL verduurzaming gemeenschapshuizen.doc (278KB)
pdf OUD - Motie CDA verduurzaming gemeenschapshuizen.doc (256KB)
pdf M2 - Motie CPB - Infrastructuurbijdrage voor grote projecten.docx (44KB)
pdf M3 - Motie CPB - Incidenteel budget voor aanvullend onderhoud diverse wegen in Steenwijkerland.docx (44KB)
pdf Presentatie bij motie M3 Incidenteel budget aanvullend onderhoud diverse wegen (002).pptx (2.4MB)
pdf M4 - Motie CPB, VVD, CU - Integrale aanpak verkeersituatie Gedempte Steenwijkerdiep-Tukseweg en wijk Torenlanden.docx (45KB)
pdf M5 -Motie CU, CDA, BGL verlagen bedrag lening energiemaatregelen 20211102.docx (64KB)
pdf M6 - Motie GL onderschrijven Fair Practice Code culturele sector.doc (40KB)
pdf M7 - Gewijzigd - Motie GL-BGL - CU - VVD - Onderzoek capaciteit zonnepanelen gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte.doc (125KB)
pdf OUD - Motie GL onderzoek capaciteitsmogelijkheden zonnepanelen gemeentelijk vastgoed.docx.doc (39KB)
pdf M8 - Motie GL weg met wegwerp bekers en houten roerstaafjes.docx.doc (38KB)
pdf M9 - Motie GL - Opschalen sociale huurwoningen naar energielabel B.doc (68KB)
pdf M10 - Motie CU, CPB, BGL Onderzoek kosten kwaliteitsniveau wegen verhogen.docx (95KB)
pdf M11 - Motie BGL, CU, PvdA verkennen collectieve lokale wooncoorporaties.doc (78KB)
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Ingekomen stukken
7
Vaststelling besluitenlijst van 26 oktober 2021
8
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
9
Sluiting