HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Vergaderkalender
link naar deze pagina

Aanmeldformulier - 26 april 2019

Locatie:
Aanvang: 10:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Dit aanmeldformulier bevat onderwerpen waarover een debat gevoerd kan worden op 7 mei 2019. Als u een van deze onderwerpen op de raadsdebatten behandeld wilt zien, dan kunt u een van de raadsfracties benaderen. De gegevens van de raadsleden kunt u vinden onder het kopje Raadsleden. De raadsleden kunnen zich voor deze onderwerpen aanmelden tot: 26 april 2019 voor 10.00 uur

1
Raadsvoorstellen
1.a
Doorontwikkeling subsidiebeleid: wijziging subsidieverordening om subsidieproces te vereenvoudigen
Ph Harmsen / Opsteller: Van der Woude
1.b
Bestemmingsplan Vriezenveen Lintbebouwing en Centrumgebied PH Westeinde 335
Ph Koster / Opsteller: Van der Spek
1.c
Bestemmingsplan Vriezenveen Woongebied en bedrijven PH Wilhelminastraat 4-6
Ph Koster / Opsteller: Van der Spek
1.d
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Twenterand 2019
2
Overleg college - raad
2.a
Brief Veiligheidsregio Twente inzake ontwerpbegroting 2020 VRT
3
Verzoeken van fracties
3.a
Evaluatie beschut werk Participatiewet
Ph Van Abbema / Indiener: PvdA-GL
3.b
Rapportage toegankelijkheid stembureaus
Ph Van der Kolk / Indiener: PvdA-GL
3.c
Centraal tellen van de stemmen na verkiezingen
Ph Van der Kolk / indiener: CDA
4
Informatievoorziening
4.a
Bestuurscommissie PG (GGD) d.d. 6 maart 2019 / Notitie 'Een gezonde toekomst voor Twente'
Ph Paters / Opsteller: Koppelman
4.b
Stand van zaken oplossing problematiek rond kanaal Almelo-De Haandrik
Ph Koster / Opsteller: De Vries
4.c
Gespreksonderwerpen raadsbijeenkomst 15 mei 2019
Ph Van der Kolk / Opsteller: Van Baars
4.d
Structurele huisvesting voor Stichting Manna
Ph Koster / Opsteller: Roelofs
4.e
Bestuursopdracht Ontwikkelprogramma Platteland 2019-2022
Ph Van Abbema / Opsteller: Mengers
4.f
Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018
Ph Van der Kolk / Opsteller: Bos
4.g
Beantwoording technische vragen GBT inzake Ondernemersfonds Twenterand
Ph Van Abbema / Opsteller: Schipper