HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Vergaderkalender
link naar deze pagina

Aanmeldformulier - 30 augustus 2019

Locatie:
Aanvang: 10:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Dit aanmeldformulier bevat onderwerpen waarover een debat gevoerd kan worden op 10 september 2019. Als u een van deze onderwerpen op de raadsdebatten behandeld wilt zien, dan kunt u een van de raadsfracties benaderen. De gegevens van de raadsleden kunt u vinden onder het kopje Raadsleden. De raadsleden kunnen zich voor deze onderwerpen aanmelden tot: 30 augustus 2019 voor 10.00 uur

1
Raadsvoorstellen
1.a
Bestemmingsplan Buitengebied Twenterand PH Leertendijk 8
Ph Koster
1.b
Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2005 PH Oude Hoevenweg 103
Ph Koster
1.c
....
1.d
...
2
Overleg college - raad
2.a
Concept Strategisch Beleidsplan Twence 2020-2023
Ph Van Abbema
2.b
...
3
Verzoeken van fracties
3.a
Knelpunten toegang jeugdzorg
Indiener: PvdA-GL / ph Paters
3.b
Stand van zaken sociaal domein zomer 2019
Indiener: PvdA-GL / Ph Paters
4
Informatievoorziening
4.a
Jaarverantwoording kinderopvang 2018 gemeente Twenterand
Ph Paters
4.b
Ensia rapportage 2018
Ph Van der Kolk
4.c
Toestemmingsverklaring overdracht van aandelen Twence Holding B.V.
Ph Van Abbema
4.d
Knelpunten toegang jeugdzorg
Ph Paters
4.e
Raadsbrief inzake verhogen kostendekkendheid sport
Ph Paters
4.f
Afdoening motie "Weg met afsluitboete voor verwijderen gasaansluiting"
Ph Van Abbema
4.g
Stand van zaken sociaal domein zomer 2019
Ph Paters
4.h
Bestuurlijk overleg programmeren bedrijventerreinen Twente
Ph Van Abbema
4.i
Uitvoeringsovereenkomst exploitatie het Punt 2019 en overeenkomst bestuurlijk achtergestelde geldlening tussen de gemeente Twenterand en het Punt
Ph Koster
4.j
Pilotplan Scheidingspunt
Ph Paters
4.k
...