HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Vergaderkalender
link naar deze pagina

Aanmeldformulier - 4 oktober 2019

Locatie:
Aanvang: 10:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Dit aanmeldformulier bevat onderwerpen waarover een debat gevoerd kan worden op 15 oktober 2019. Als u een van deze onderwerpen op de raadsdebatten behandeld wilt zien, dan kunt u een van de raadsfracties benaderen. De gegevens van de raadsleden kunt u vinden onder het kopje Raadsleden. De raadsleden kunnen zich voor deze onderwerpen aanmelden tot: 4 oktober 2019 voor 10.00 uur

1
Raadsvoorstellen
1.a
Intrekken beeldkwaliteitsplan 3e fase Kruidenwijk Westerhaar-Vriezenveensewijk
Ph Koster
1.b
Onttrekking deel Oeverweg aan de openbaarheid van het verkeer
Ph Koster
1.c
....
1.d
...
2
Overleg college - raad
2.a
...
3
Verzoeken van fracties
3.a
...
3.b
...
4
Informatievoorziening
4.a
Voortgang aanpak knelpunten toegang jeugdzorg 2019
Ph Paters
4.b
Evaluatie Nota Grondbeleid 2016-2020
Ph Koster
4.c
Onderzoek privatisering onderhoud begraafplaatsen
Op 23/7 jl. heeft dit onderwerp op de agenda van het college gestaan onder de titel 'uitwerking motie kostendekkendheid begraafplaatsen verbeteren'. Besloten is toen dit voorstel terug te nemen.

Ph Koster
4.d
Beleidskader gemeentelijk vastgoed
Ph Koster
4.e
...
4.f
...