Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 december 2021

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: H. Hellegers
Toelichting: De vergadering vindt plaats op digitale wijze.
Deze is terug te kijken via het YouTube kanaal van de gemeente Uden.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 16 december 2021
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Rechtmatigheid proces-verbaal herindelingsverkiezingen 2021 en onderzoek van de geloofsbrieven
Op 22, 23 en 24 november 2021 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De raad van Uden in oude samenstelling heeft in zijn laatste vergadering, conform de wet Algemene regels herindeling, als taak het verloop van de verkiezingen op zowel de grondgebieden van Landerd als Uden te onderzoeken. De Kieswet stelt regels over het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau en het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde raadsleden voor de gemeenteraad van Maashorst.

De voorzitter heeft voorafgaand aan deze vergadering drie leden gevraagd als onderzoekscommissie van het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen en de geloofsbrieven. De onderzoekscommissie brengt nu advies uit aan de Udense gemeenteraad. U wordt daarna gevraagd te oordelen dat het verloop van de verkiezingen rechtmatig heeft plaatsgevonden en de nieuwbenoemde raadsleden toe te laten als leden van de gemeenteraad van Maashorst.
5
Afscheid vertrekkende raadsleden
1. Burgemeester Hellegers richt het woord tot de vertrekkende raadsleden
2. Uitreiking Koninklijke onderscheidingen
3. Korte schorsing
4. Raadsleden voeren het woord
1. Start door Spencer Zeegers
2. Slot door Ellen Alofs
5. Het woord door een afvaardiging uit het college
6. Einde en sluiting vergadering

De volgende raadsleden uit de Udense gemeenteraad nemen afscheid:

* (Ellen) Alofs-vd Boogaard
* (Marianne) van Bergen
* (Gerard) Bus
* (Theo) Daanen
* (Leon) Deijnen
* (Bart) van Gijn
* (Marloes) van Gils
* (Jan) Hens
* (Monique) Kappé – Borrel
* (Tinie) Kardol
* (Mirelle) Klijs
* (Job) van Lanen
* (Niek) van Lanen
* (Peter) van Orsouw
* (Victor) Smits
* (Teddy) Thenu-Manders
* (Ingeborg) Tros
* (Stan) Willems
* (Spencer) Zeegers