Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 april 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); J.P. van Deursen (SP); D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); G. Bus (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; F. van den Berg; M. van Merwerode; G. Overmans. Afwezig: R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); J. Timmers (CDA);
Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 30 maart 2017
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Bestemmingsplan aanleg turborotonde Oudedijk / Nieuwedijk Odiliapeel (2017/13114)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het Bestemmingsplan aanleg turborotonde Oudedijk / Nieuwedijk Odiliapeel .
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Beleidsplan Wegen 2017-2020 (2017/13112)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het Beleidsplan Wegen 2017-2020.
8
Afscheid Thijs Vonk als wethouder van de gemeente Uden
9
Sluiting