Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën - 20 februari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E. Alofs-van den Boogaard

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering REF d.d. 16 januari 2020
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
9
Sluiting