Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier);
de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;


Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 24 oktober 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Raadsadvies 'Programmabegroting 2020 - 2023' (2019/13405)
Het college biedt de raad de Programmabegroting 2020 ter vaststelling aan. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren. De 'Programmabegroting 2020-2023' is te raadplegen via
https://programmabegroting.uden.nl/2020/

BEHANDELWIJZE
De eerste termijn is schriftelijk gebeurd: de fracties hebben hun Algemene Beschouwingen ingediend en het college heeft hierop gereageerd. We starten de Begrotingsraad dus met de tweede termijn.

Elke fractie krijgt in de tweede termijn gelegenheid om de highlights uit haar Algemene Beschouwingen naar voren te brengen en te reageren op de schriftelijke reactie van het college op die beschouwing. Ook dienen fracties hun moties en amendementen in de tweede termijn in.

Elke fractie heeft in de tweede termijn een maximale spreektijd van 5 minuten plus 2 minuten per raadslid. We hanteren onderstaande volgorde van de fracties (tussenhaakjes staat de maximale spreektijd):

Jong Uden (15 minuten)
CDA (13 minuten)
SP (13 minuten)
Gewoon Uden (13 minuten)
VVD-Leefbaar Uden (13 minuten)
UdenPlus (11 minuten)
GroenLinks (7 minuten)
PvdA (7 minuten)
D66 (7 minuten)

Na de tweede termijn van de raadsfracties schorsen we de vergadering (van circa 17:00 uur tot 18:00 uur). Raads- en collegeleden kunnen dan gebruiken maken van het buffet. Om 18:00 uur hervatten we de vergadering met een reactie van het college. Daarna vindt de derde termijn van raad en college plaats.
4.a
Relevante stukken voor agendapunt 4: Amendementen
4.b
Relevante stukken voor agendapunt 4: Raadsadvies Programmabegroting 2020 - 2023
4.c
Relevante stukken voor agendapunt 4: Moties
5
Sluiting