Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsvoorstellen weekoverzicht - 4 maart 2018

Locatie: NVT
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: NVT
Bundel:
pdf Agendabundel (40MB)

1
Vaststelling Verordening tot aanpassing begrenzing bebouwde kom houtopstanden en Verordening tot wijziging APV
AANPASSING: De bijlage 'Verordening wijziging APV Boswet 2018' is aangepast, zodat de recente begripsbepaling zoals nu in de Wet natuurbescherming (2017) is opgenomen hierin juist is verwerkt.
2
Vaststelling Voorlopig Ontwerp en Bestemmingsplan busbaan Dichterswijk
3
Vaststelling bestemmingsplan Zand 24, Het Zand Oost