Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Mens en Samenleving - 28 juni 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:40
Voorzitter: Voorzitter commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op: donderdagmiddag 28 juni 2018 van 14.00 tot 16.45 uur. Voorzitter: André van Schie. Donderdagavond 28 juni 2018 van 20.00 tot 21.40 uur. Voorzitter: Rachel Heijne.
Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het middagdeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd
Bundel:
pdf Agendabundel (10,9MB)

1
Heropening vergadering
8
RV Aanvullend advies licentie lokale omroep 2018-2023
20.00-20.10 uur
Beleidsveld: Cultuur - wethouder Klein

De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 besloten het Commissariaat voor de Media (CvdM) het advies uit te brengen de licentie voor de lokale omroep toe te kennen aan de Omroep Utrecht Stichting (OUS).
Het CvdM heeft op 12 april op een vormfout in het advies van de gemeenteraad gewezen. Zij vraagt het besluit van de raad aan te vullen met de bevestiging dat de 2 kandidaten voor de licentie voldoen aan een 2.61, 2e lid van de mediawet.
Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad te besluiten dat de 2 kandidaten voldoen aan dit artikel van de mediawet en de bijgevoegde brief hierover aan het CvdM vast te stellen.
9
RV Rekenkameronderzoek Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten
20.10-21.40 uur
Beleidsveld: Maatschappelijke Ondersteuning - Rekenkamer

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek uitgevoerd naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. Op donderdag 24 mei 2018 is het rapport openbaar gemaakt en is het rapport, G4-brief en persbericht onder de aandacht van de pers gebracht. Het rapport is op deze openbare raadsinformatiebijeenkomst aan de raad gepresenteerd door Gerard Bukkems (lid Rekenkamer Utrecht).
9.1
Raadsbrief Stand van zaken uitvoering van de visie Toekomst op de daklozenopvang in Utrecht
10
Raadsvoorstel Plan van scholen basisonderwijs 2019-2022
Toegevoegd aan agenda.

Beleidsterrein: Onderwijs - wethouder Klein
Het Plan van scholen is een bundeling van alle aanvragen van nieuwe scholen die in aanmerking
willen komen voor bekostiging door het Rijk. De bekostiging door het Rijk van een nieuwe
basisschool kan slechts aanvangen wanneer deze school is opgenomen in een door de gemeente
vastgesteld plan van scholen.
In het voorliggende Plan van scholen is de aanvraag van één nieuwe basisschool opgenomen die
per augustus 2019 in aanmerking wil komen voor bekostiging. Het betreft de bekostiging van een
nieuwe openbare school voor de school voor de SPO Utrecht in Leidsche Rijn, deelgebied Rijnvliet.