Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsvoorstellen weekoverzicht - 21 oktober 2018

Locatie: NVT
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: NVT
Bundel:
pdf Agendabundel (58,8MB)

1
Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier
2
Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, vuurwerkvrije zones
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie M & S van 11 oktober jl. zijn de bijlagen bij het raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, vuurwerkvrije zones aangepast (19 oktober 2018, Raadsvoorstellenweekoverzicht 21 oktober 2018).
3
Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Lage Weide
4
Naamswijziging ‘De Uithof’ naar 'Utrecht Science Park'
pdf Voorstel_10466 (265KB)
5
Zienswijze op begrotingswijziging 2019-1 GGD Regio Utrecht (GGDrU)
6
Vaststelling bestemmingsplan Overvecht-Noordelijke stadsrand, 1e herziening