Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 6 september 2018

Locatie: Utrecht, Varrolaan 100
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Voorzitter Raadsinformatieavond
Bundel:
pdf Agendabundel (861KB)

Raadsbrief Uitkomst subsidietenders Sociaal Domein
Locatie; Varrolaan 100, zaal volgt
Tijd: 20.00-22.00 uur
Beleidsveld: Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn
Agenderenden: Mohammed Saiah(D66), Rachel Streefland (CU), Dimitri Gilissen (VVD), Fred Dekkers/Marcel Vonk, Peter van Corler, Janneke van der Heijden (GroenLinks), Henk van Déun (PVV)

Motivatie:
De fracties van D66, GroenLinks, VVD, ChristenUnie en PVV willen de Raadsbrief Uitkomst subsidietenders Sociaal Domein agenderen aan de hand van de volgende punten:
- Een korte ambtelijke presentatie van het tenderproces waarin reflecties/geleerde lessen n.a.v. deze subsidietender voor zowel de transitie en komende subsidieperiode, als voor toekomstige subsidietenders worden meegenomen.
- Kennismaken met de nieuwe aanbieder sociaal makelen in Utrecht. Graag tijdens de bijeenkomst een presentatie van Stichting Dock over hun ambities en plannen voor de komende tijd en uitleg over de manier waarop de transitie wordt aangepakt.
- Daarnaast, willen de fracties graag betrokkenen van de subsidietenders de gelegenheid bieden om hun mening te geven over het verloop en het resultaat van de subsidietenders, de aankomende transitie en de komende subsidieperiode.