Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 februari 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan van Zanen

9
SPOEDDEBAT
De commissie S&R heeft eerder in een besloten vergadering gedebatteerd over de stand van zaken van Uithoflijn. Inmiddels zijn alle stukken openbaar gemaakt en willen de fracties van PvdA, SP, D66, VVD, GL, SBU, PvdD en GrLi graag op kort termijn het debat in de openbaarheid afronden, gericht op besluitvorming.

De beraadslaging zou zich wat deze fracties betreft kunnen richten op:
• De samenwerking met de projectorganisatie Uithoflijn, en de provincie Utrecht;
• De lessen die te trekken zijn uit deze casus;
• De mogelijkheden die er zijn om de gevolgen te beperken voor reizigers tot aan ingebruikname van de Uithoflijn.

SP en GL willen bovendien graag ingaan op:
• De verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende contractpartners in het stationsgebied en de samenwerking binnen de gemeente (POS en andere onderdelen gemeente).

Daarnaast wil de PvdA graag ingaan op:
• De politieke sturing op de realisatie van het project;
• De politieke verantwoordelijkheid voor zowel het nieuwe uitstel als de budgetoverschrijding;
• De redenen waarom de financiële kaders zo fors overschreden konden worden.
Indicatieve spreektijd: 180 minuten
10
Initiatiefvoorstel Ontwikkelingsmogelijkheden voor Ongedocumenteerden
Mensen waarvan de (eerste) asielaanvraag is afgewezen en die nog niet naar hun land van herkomst terug kunnen, worden tijdelijk opgevangen via de regeling ‘Bed, bad, brood en begeleiding’. Met het nu voorliggende initiatief worden zij verder op weg geholpen in hun ontwikkeling met opleidingen of cursussen.

Status: B
Indicatieve spreektijd: 15 minuten
10.1
Raadsbrief Ontwikkelingsmogelijkheden voor Ongedocumenteerden
11
Voorstel inzake de Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018
Wethouder Kreijkamp
Status: B
Indicatieve spreektijd: 90 minuten
12
Voorstel inzake het Utrechts grondbeleid, technische actualisatie 2017
Wethouder Geldof
Status: B
Indicatieve spreektijd: 20 minuten

13
Voorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030
Wethouder Geldof
status: B
Indicatieve spreektijd: 45 minuten
14
Vaststelling van het bestemmingsplan Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg
Wethouder Jansen
Status: B
Indicatieve spreektijd: 15 minuten