link naar deze pagina

Gemeenteraad - 11 februari 2021

Locatie: MS-Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: I.v.m. de coronamaatregelen zal de vergadering via MS-Teams worden gehouden.
De vergadering wordt uitgezonden via de lokale TV zender ZO-NWS. De vergadering is eveneens live te volgen via www.zo-nws.nl en op de Facebookpagina van ZO-NWS.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 10 december 2020
4
GR Stadsregio Parkstad - Wijziging GR, Strategische agenda 2021-2030 en 1e Begrotingswijziging 2021
5
Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’
6.a
Vaststelling bestemmingsplan ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad, Voerendaal 1’
6.b
Vaststelling bestemmingsplan ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad, Voerendaal 2’
7
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake project Tiny, Olv-plein
8
Ingekomen stukken
9
Sluiting