link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 14 maart 2024

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: De heer M.F.M. Doutzenberg
Toelichting: Een commissievergadering dient ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissie beoordeelt de voorliggende raadsvoorstellen en brengt daarover advies uit aan de gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen van de agenda
4
Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)
5
Raadsvoorstellen
5.1
Toestemming wijziging gemeenschappelijke regelingen (zaak 425455)
5.2
1e begrotingswijzigingen 2024 GR WOZL en GR WSP (zaak 425132)
5.3
Treffen gemeenschappelijke regeling GR Parkstad-IT (zaak 421656)
5.5
Intrekken Verordening vertrouwenscommissie 2014 (zaak 426973)
6
Informatief
7
Rondvraag
8
Sluiting