link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 juli 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 10 juni 2021
4
Jaarrekening 2020
5
Voorjaarsrapportage 2021
6
Onderwijsachterstandenbeleid
7
Principebesluit Wijndomein St. Martinus Langeberg
pdf Raadsvoorstel (754KB)
pdf Concept Raadsbesluit (66KB)
pdf 01_20201123 Uitnodiging buurtbijeenkomst_AVG-proof.pdf (1.3MB)
pdf 02_20201123 Uitnodiging raadsbijeenkomst_AVG-proof.pdf (942KB)
pdf 03_20201129 Reactie buurt_AVG-proof.pdf (1.6MB)
pdf 04_20201130 zakelijk verslag St Martinus - sessie buurman.pdf (544KB)
pdf 05_20201203 Presentatie St Martinus Langeberg vf.pdf (4.8MB)
pdf 06_20201210 Motie VVD-OdC-DV-AGB-PvdA - aangenomen_AVG-proof.pdf (1.2MB)
pdf 07_20201217 Uitnodiging buurtbijeenkomst_AVG-proof.pdf (2.4MB)
pdf 08_20210125 Uitnodiging buurbijeenkomst_AVG-proof.pdf (1.1MB)
pdf 09_20210203 Reactie buurt_AVG-proof.pdf (1.6MB)
pdf 10_20210303 RIB_AVG-proof.pdf (1.8MB)
pdf 11_20210303 Uitnodiging nieuwe buurtbijeenkomst_AVG-proof.pdf (2MB)
pdf 12_20210314 Reactie buurt op brief Omgevingsdialoog_AVG-proof.pdf (644KB)
pdf 13_20210324 St Martinus Langeberg - plan en inputs.pdf (3.1MB)
pdf 14_20210324 Verslaglegging belanghebbenden St.Martinus Langeberg.pdf (1.2MB)
pdf 15_20210324 zakelijk verslag St Martinus - bewonerssessie 1.pdf (640KB)
pdf 16_20210422 Uitnodiging buurtbijeenkomst_AVG-proof.pdf (256KB)
pdf 17_20210429 zakelijk verslag St Martinus - bewonerssessie 2.pdf (612KB)
pdf 18_20210505 Visie_buurtbewoners_AVG-proof.pdf (11.6MB)
pdf 19_20210512 Uitnodiging buurt voor brede stakeholdersbijeenkomst_AVG-proof.pdf (659KB)
pdf 20_20210512 Uitnodiging stakeholders_AVG-proof.pdf (267KB)
pdf 21_20210513 DV-CDA-PvdA - Vragen Wijngaard Sint Martinus Langeberg.pdf (72KB)
pdf 22_20210518 RIB_AVG-proof.pdf (15.9MB)
pdf 23_20210525 Beantwoording vragen DV CDA PVDA_incl.bijlage_AVG-proof.pdf (781KB)
pdf 24_20210525 St Martinus Langeberg - feedback belanghebbenden vf.pdf (3.1MB)
pdf 25_20210525 zakelijk verslag St Martinus - sessie stakeholders.pdf (651KB)
pdf 26_20210602 RIB_AVG-proof.pdf (342KB)
pdf 27_20210608 zakelijk verslag St Martinus - raad-cie.pdf (707KB)
pdf 28_20210608 St Martinus Langeberg - einddocument.pdf (5.9MB)
pdf 210701-Presentatie Wijndomein Def.pdf (20.3MB)
pdf 20210701 zakelijk verslag St Martinus - sessie HC.pdf (645KB)
pdf 210706 - St Martinus Langeberg - brief aan Raad.pdf (168KB)
pdf Collegebesluiten St. Martinus.pdf (379KB)
pdf NIEUW-MOTIE VVD - Wijnrestaurant op het land - aangepast.pdf (37KB)
pdf OUD-MOTIE VVD - Wijnrestaurant op het land.docx (27KB)
8
Mobiliteitsplan Voerendaal 2021-2025
9
Benoeming commissieleden
10
Ingekomen stukken (t/m 30 juni 2021)
11
MOTIE VVD - Capaciteit politie basisteam Landgraaf-Brunssum
De motie is vreemd aan de orde van de dag.
12
Sluiting