link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 november 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 20:29
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1 14:30
Opening
2 14:35
Vaststellen agenda
3 14:40
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 26 september 2019
4 14:45
Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 gemeente Voerendaal
Behandeling:
- 1e termijn (circa 2 uur 25 minuten):
* Voorlezen Algemene Beschouwingen en indienen moties & amendementen per fractie (10 minuten per fractie, totaal circa 1 uur 10 minuten)
* Reactie door collegeleden (circa 1 uur 15 minuten)
Schorsing tot circa 18.00 uur
- 2e termijn (circa 2 uur):
* Debat over begroting, amendementen en moties inclusief interrupties
- Stemming (circa 15 minuten):
* Amendementen
* Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 gemeente Voerendaal
* Moties
5 20:25
Ingekomen stukken
6 20:27
Sluiting