link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 februari 2022

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: I.v.m. de coronamaatregelen zal de vergadering via MS-Teams worden gehouden. De stream van de vergadering wordt uitgezonden via de lokale TV zender ZO-NWS. De vergadering is ook live te volgen via de gemeentelijke website en via www.zo-nws.nl en de Facebook-pagina van ZO-NWS.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 9 december 2021
4
Vaststellen bestemmingsplan Steinweg 9 te Voerendaal
5
Vaststellen Grondstoffenplan 2022-2026
6
Plan Inzet Nationaal Programma Onderwijsmiddelen
7
Multifunctioneel bijgebouw school Ransdaal
8
Verordening Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Voerendaal 2022
9
Oprichten van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
10
Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023
11
Adviesrecht raad bij aanvraag omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevings-plan activiteiten – Verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en handreiking Omgevingsdialoog Voerendaal 2022
12
Delegatiebesluit Omgevingsplan
13
Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Voerendaal
14
Ingekomen stukken (t/m 31jan22)
15
MOTIE VVD - Een zonnepark om van te leren
16
MOTIE VVD-VA - Inwoners betrekken bij beleid
17
MOTIE VVD-VA - Duidelijkheid Open Club Klimmen voor verkiezingen
18
MOTIE VVD-VA - Van hier wonen voor hier blijven wonen
19
MOTIE CDA-VA-VVD-DV - Ventilatie in schoolgebouwen
20
Sluiting