link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 juli 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:36
Voorzitter: Burgemeester Houben
Toelichting: Deze vergadering is op 9 juli 2019 voortgezet.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:32
Vaststellen agenda
3 19:37
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 29 mei 2019
4 19:39
Jaarrekening gemeente Voerendaal 2018
5 20:24
Voorjaarsrapportage 2019
6 20:54
WoonWijzerWinkel Parkstad
Dit raadsvoorstel is behandeld op dinsdag 9 juli 2019.
7 21:24
Sloop voormalige gymzaal Ubachsberg
8 21:44
Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Dit raadsvoorstel is behandeld op dinsdag 9 juli 2019.
9 22:14
Gedragscode persoonsgegevens in raadsstukken
Dit raadsvoorstel is behandeld op dinsdag 9 juli 2019.
9.a
Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Thomas
Dit raadsvoorstel is behandeld op dinsdag 9 juli 2019.
9.b
Moties vreemd aan de orde van de dag
Deze moties zijn behandeld op dinsdag 9 juli 2019.
10 22:34
Ingekomen stukken
Dit Lijst van Ingekomen stukken is behandeld op dinsdag 9 juli 2019.
11
Sluiting