link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 november 2018

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 27 september 2018
4
Politie Concept Beleidsplan 2019
5
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 gemeente Voerendaal
6
Ingekomen stukken
7
Sluiting