link naar deze pagina

Commissie Leefomgeving - 16 november 2022

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: De heer W.M.H. Keulen
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.1
Afmeldingen
Burgemeester Houben
1.2
Mededelingen
1.3
Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)
2 19:35
Vaststellen
2.1
Vaststellen van de agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst van 21 september 2022
3
Raadsvoorstellen
3.1 19:40
Verlengen Beleidsplan Openbare verlichting
3.2 20:00
Hemelwaterverordening gemeente Voerendaal 2022
4
Informatief
4.1 20:20
Terugkoppeling lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen
5
Sluiting