link naar deze pagina

Gemeenteraad - 13 februari 2020

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:13
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: Deze vergadering wordt op 20 februari 2020 om 19.30 uur voortgezet.
Op 13 februari 2020 zijn de agendapunten 1 t/m 4 behandeld, de overige agendapunten komen op 20 februari 2020 aan bod.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:32
Vaststellen agenda
3 19:37
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 12 december 2019
3.a
Motie vreemd aan de orde van de dag: Leefbare kernen met toekomstbestendige scholen
4 19:39
Open Club Klimmen
5 20:39
Rechtsvorm woonwijzerwinkel Parkstad
6 20:49
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 1-1-2020
7 21:04
Onderzoek Burgerijen (Bij dit agendapunt zijn geen stukken beschikbaar)
Bij vaststelling van de agenda zal voorgesteld worden om dit agendapunt van de agenda af te halen.
8 21:24
Vaststellen bestemmingsplan Craubekerstraat 2-2A
9 21:39
Verordening werkgeverscommissie gemeente Voerendaal 2020
10 21:49
Kredietvoorstel tbv implementatiekosten realiseren 1 ICT omgeving voor geïntegreerde ambtelijke organisatie Voerendaal Simpelveld
11 22:09
Wijziging samenstelling commissie Leefomgeving
11.a
Moties vreemd aan de orde van de dag
12 22:11
Ingekomen stukken
13
Sluiting