link naar deze pagina

Gemeenteraad - 2 juni 2022

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:35
Vaststellen agenda (251542)
3 19:40
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 12 mei 2022 (250224)
4 19:45
Correctie OZB aanslagen woningen 2022 (248771)
5 19:55
Begroting 2023 van Omnibuzz (258835)
6 20:05
Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (257878)
7 20:15
Begroting 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg (259132)
8 20:25
Begroting 2023 van BsGW (256921)
9 20:35
Begroting 2023 van de RUD (256922)
10 20:45
Begrotingen 2023 van de GR WOZL en de GR WSP (258638)
11 20:55
Begroting 2023 van ISD Kompas (259165)
12 21:05
Begroting 2023 van de GGD (255568)
13 21:15
Begroting 2023 van Het Gegevenshuis (256360)
14 21:25
Begroting 2023 van Rd4 (257680)
15 21:35
Ingekomen stukken (251542)
16 21:40
Sluiting