link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 december 2020

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: In verband met de in acht te nemen Corona-richtlijnen is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De vergadering wordt  uitgezonden door de lokale TV zender ZO-NWS. De vergadering is live te volgen via Ziggo 44, Tele2, Vodafone, KPN, de facebookpagina van ZO-NWS, via www.zo-nws.nl en in de ZO-NWS app.
Algemene documenten:

0
Opening
1
Vaststellen agenda
.
2
Aanwijzing griffier
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 5 november 2020
4
Bommenregeling
5
Najaarsrapportage
6
Controleprotocol 2020
7
Belastingverordeningen 2021
8
2e Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en GR WSP
9
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 139 - 139 A te Ransdaal’
10
VRZL Deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
11
Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2020
12
Toetreding gemeente Mook en Middelaar tot BsGW
13
Samenstelling werkgeverscommissie
14
Samenstelling commissies Leefomgeving en Samenleving
15
Ingekomen stukken
16
Motie VVD - Iedere kern die jeugd behoudt, heeft toekomst!
Motie vreemd aan de orde van de dag.
17
Motie CDA - Inzet subsidie culturele infrastructuur
Motie vreemd aan de orde van de dag
18
Motie VVD-OdC-DV-CDA-AGB-PvdA - Ontwikkelingen St. Martinus-Langeberg
Motie vreemd aan de orde van de dag.
19
Sluiting