link naar deze pagina

Werkgroep Auditcommissie - 29 november 2022

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: dhr. C. Faessen
Toelichting: De accountant zal bij de vergadering aanwezig zijn.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling
- vaststellen van de agenda
- vaststellen verslag van vorige bijeenkomst
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen van het advies d.d. 22 juni 2022
4
Controleprotocol 2022 inclusief Normenkader
5
Sluiting