link naar deze pagina

Commissie Leefomgeving - 13 maart 2024

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: De heer W.M.H. Keulen
Toelichting: Een commissievergadering dient ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissie beoordeelt de voorliggende raadsvoorstellen en brengt daarover advies uit aan de gemeenteraad.
Algemene documenten: