link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 oktober 2021

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: Met inachtneming van de huidige maatregelen is de openbare vergadering van de gemeenteraad voor publiek toegankelijk. De publieke tribune is echter zo ingericht dat de afstand tussen de stoelen 1,5 meter is.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 juli 2021
4
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Landgoed Kasteel Puth e.o.’
5
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouw Raadhuisplein te Voerendaal’
6
Vaststellen gewijzigde verordening Wmo
7
Ingekomen stukken
8
MOTIE DV - Ieder opengesteld toilet telt mee
9
MOTIE PRO Groen - Jachthuurovereenkomst
10
Sluiting