link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 november 2022

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 6 oktober 2022
4
Vaststellen Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026
5
Ingekomen stukken
6
Ter bespreking: Memo Noodfonds energie-armoede
7
Motie vreemd aan de orde van de dag: Hijs de vlaggen!
Door de fractie D66 is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.
8
Motie vreemd aan de orde van de dag: Skaeve Huse
Door de fractie Voerendaal Actief is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.
9
Sluiting