link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 september 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 4 juli 2019
4
Rekenkamercommissierapport over verbonden partijen: 'Van Verzuchting naar Versterking!'
5
Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg en beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad
6
Verordening Werkgeverscommissie Voerendaal
7
Ingekomen stukken
8
Sluiting