link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 september 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:11
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:32
Vaststellen agenda
3 19:37
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 4 juli 2019
4 19:39
Rekenkamercommissierapport over verbonden partijen: 'Van Verzuchting naar Versterking!'
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.
5 20:09
Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg en beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad
6 20:39
Verordening Werkgeverscommissie Voerendaal
7 21:09
Ingekomen stukken
8
Sluiting