link naar deze pagina

Gemeenteraad - 5 november 2020

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: Deze vergadering is voor publiek niet fysiek bij te wonen, maar wordt uitgezonden door de lokale TV zender ZO-NWS.
De vergadering is live te volgen via Ziggo 44, Tele2, Vodafone, KPN, de facebookpagina van ZO-NWS, via www.zo-nws.nl en in de ZO-NWS app.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
pdf Agenda raadsvergadering 5 november 2020.pdf (288KB)
pdf Gewijzigde Agenda raadsvergadering 5 november 2020.pdf (291KB)
pdf Totaaloverzicht beantwoording 1e en 2e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 incl erratum.pdf (506KB)
pdf Totaaloverzicht schriftelijke vragen-antwoorden 2e ronde begroting 2021 incl erratum.pdf (239KB)
pdf Beantwoording 2e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 fractie CDA.pdf (193KB)
pdf Beantwoording 2e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 fractie D66.pdf (187KB)
pdf Beantwoording 2e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 fractie VA.pdf (195KB)
pdf Beantwoording 2e schriftelijke vragenronde nav erratum Begroting 2021 fractie VA.pdf (184KB)
pdf Beantwoording 2e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 fractie VVD.pdf (209KB)
pdf Vragen 2e ronde fractie CDA.pdf (503KB)
pdf Vragen 2e ronde fractie D66.pdf (328KB)
pdf Vragen 2e ronde fractie VA.pdf (437KB)
pdf Vragen 2e ronde fractie VA nav erratum begroting.pdf (383KB)
pdf Vragen 2e ronde fractie VVD.pdf (347KB)
pdf Vragen 2e ronde fractie VVD aanvulling.pdf (327KB)
pdf Beantwoording 1e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 CDA.pdf (179KB)
pdf Beantwoording 1e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 DV.pdf (151KB)
pdf Beantwoording 1e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 D66 (aangepast).pdf (158KB)
pdf Beantwoording 1e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 PvdA.pdf (126KB)
pdf Beantwoording 1e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 VA.pdf (119KB)
pdf Beantwoording 1e schriftelijke vragenronde Begroting 2021 VVD.pdf (133KB)
pdf antw 1e Schrift ronde voor raad 5-11-2020 in plaats van commissie SL (Omnibuzz) VVD.pdf (280KB)
pdf Totaaloverzicht schriftelijke vragen-antwoorden 1e ronde begroting 2021 (incl aanp D66).pdf (445KB)
pdf Zienswijze raadsvoorstel GR Omnibuzz fractie DV.pdf (266KB)
3
Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering van 1 oktober 2020
4
Wnra, lidmaatschap Werkgeververeniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Omnibuzz
5
Raadsinformatiebrief Verstrekken converteerbare geldlening Enexis
5.A
Wijziging samenstelling commissies Leefomgeving en Samenleving
6
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 gemeente Voerendaal
Behandeling:

* 1e termijn (circa 2 uur 25 minuten):
\* Voorlezen Algemene Beschouwingen en indienen moties & amendementen per fractie (10 minuten per fractie, totaal circa 1 uur 10 minuten)
\* Reactie door collegeleden (circa 1 uur 15 minuten)
* Schorsing tot circa 18.30 uur
* 2e termijn (circa 2 uur)
\* Debat over begroting, amendementen en moties inclusief interrupties
* Stemming (circa 15 minuten):
\* Amendementen
\* Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 gemeente Voerendaal
\* Moties
6.A
Motie Vreemd aan de orde van de dag VVD AGB D66 PvdA CDA VA DV Creëren verkeersveilige situatie (aangenomen)
7
Ingekomen stukken
8
Sluiting