link naar deze pagina

Raadsconferentie/Gezamenlijke commissievergadering - 24 oktober 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:55
Voorzitter: Dhr. S. Vliegen
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.1
afmeldingen
1.2
mededelingen
1.3
inspreker (minimaal 2 dagen van te voren melden bij de griffie)
2 19:35
Vaststellen
2.1
vaststellen van de agenda
2.2
vaststellen concept besluitenlijst raadsconferentie 20 juni 2019
3 19:40
Raadsvoorstellen/Commissievoorstellen
3.1
Programmabegroting 2020 gemeente Voerendaal
4
Ter bespreking
4.1 22:40
Kompas bestuursrapportage 2e kwartaal 2019
4.2 22:45
Raadsinformatiebrieven
5
Sluiting