link naar deze pagina

Gemeenteraad - 3 juni 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Jaarstukken BsGW
4
Jaarstukken ISD-Kompas
5
Jaarstukken RUD
6
Jaarstukken Het Gegevenshuis
7
Jaarstukken Rd4
8
Jaarstukken Stadsregio Parkstad Limburg
9
Jaarstukken WOZL en WSP
10
Jaarstukken Omnibuzz
11
Jaarstukken Veiligheidsregio Zuid-Limburg
12
Jaarstukken GGD
13
Sluiting